Agroekonomija

Odsek za agroekonomiju, kao jedan od najstarijih odseka na Poljoprivrednom fakultetu, spada u red najznačajnijih naučno-istraživačkih subjekata u svojoj oblasti, kako u Republici Srbiji, tako i u regionu. Osnovne akademske studije su koncipirane u formi 4+1 i prilagođene su savremenim evropskim iskustvima u obrazovanju ovog profila. Osnovni cilj studijskog programa je prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja iz oblasti finansija, upravljanja rizicima, ruralnog razvoja, agrarne politike, agrobiznisa, menadžementa, tržišta i marketinga poljoprivrednih proizvoda. Nakon završenih studija student stiče multidisciplinarna znanja iz različitih oblasti agrarne ekonomije koja će ga osposobiti za rad u mnogobrojnim institucijama povezanim sa poljoprivrednom proizvodnjom i prehrambenom industrijom, kao i za donošenje odluka na makro i mikro nivou.

agroekonomija

33

Broj obaveznih predmeta na smeru

7

Broj izbornih predmeta na smeru

85/35

Broj studenata po smeru, budžet / samofinansiranje

Stručne prakse

Predmeti po godinama:

Obavezni:

Agrikulturna hemija
Matematika
Sociologija
Osnovi ekonomije
Poslovno pravo
Stočarstvo
Voćarstvo i vinogradarstvo
Ratarstvo i povrtarstvo
Mehanizacija poljoprivrede

Izborni:

Melioracije zemljišta
Akvakultura

Obavezni:

Nacionalna ekonomika i privredni sistem
Makroekonomija
Statistika
Teorija troškova sa kalkulacijama 1
Ekonometrijski metodi i modeli
Osnovi finansija
Teorija troškova sa kalkulacijama 2
Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede

Izborni:

Sociologija sela
Ekonomika prirodnih resursa i životne sredine
Strani jezik

Obavezni:

Menadžment ratarske proizvodnje
Menadžment proizvodnje voća i grožđa
Finansijsko računovodstvo
Operaciona istraživanja
Poljoprivredno računovodstvo
Menadžment proizvodnje stočnih proizvoda
Menadžment porodičnog gazdinstva
Ekonomika poljoprivrede

Izborni:

Ekonomska statistika
Statistička kontrola kvaliteta
Bankarski i berzanski menadžement
Poslovna komunikacija
Investicije i kalkulacije melioracija zemljišta i voda

Obavezni:

Tržište i marketing agroindustrijskih proizvoda
Poslovne finansije
Ruralni razvoj
Finansijsko izveštavanje i analiza
Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje
Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu
Planiranje u agrobiznisu
Agrarna politika
Stručna praksa
Diplomski rad – Istraživački rad
Diplomski rad – Pisanje i odbrana

Izborni:

Menadžment poljoprivrednog savetodavstva
Menadžment prehrambene industrije
Zadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi
Ekonomika prehrambene industrije

Diplomski rad

Bitni datumi

Ukoliko želiš da budeš student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, onda je važno da znaš sledeće:

 

1

BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA
- maj 2023.

2

PRIJAVA KANDIDATA NA KONKURS
- jun 2023.

3

PRIJEMNI ISPIT
- jun 2023.

4

OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNE RANG LISTE
- jul 2023.

5

OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG LISTE
- jul 2023.

6

UPIS
- jul 2023.

Zanimanje/mogućnosti nakon završenog fakulteta:

Diplomirani agroekonomista

linijice

Oblast marketinga i konsaltinga (Marbo Product, Frikom, itd.)

Oblast finansija, računovodstva i revizije

Preduzeća za trgovinu poljoprivredno- prehrambenim proizvodima (Mercator, Dolina Morave, Agromarket itd.)

Upravljanje komercijalnim gazdinstvima

Banke i osiguravajuća društva (ProCredit banka,banka Intesa, itd)

Vodeće kompanije u oblasti agrara na menadžerskim funkcijama (Delta agrar, Al Dahra, Coca-Cola, itd.)

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i vladinim agencijama

Udruženja proizvođača i zadruge

Oblasti nauke i edukacije (fakulteti, naučni instituti i srednje škole).

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe i loklane samouprave

Bivši studenti budućim studenti

 • Odmah nakon diplomiranja radno sam angažovana u naučnoj instituciji, čiji je jedan od osnivača Unverzitet u Beogradu. Smatram da dosadašnja stečena znanja na ovom fakultetu mogu implementirati i testirati u realnim tržišnim uslovima.

  Anđela Pavković

  Godina diplomiranja: 2020. godina
  Zaposlena u: Naučno tehnološkom park
  Pozicija: Saradnik za poslovnu podršku

 • Kada sam se raspitivao o Poljoprivrednom fakultetu dobijao sam razne informacije. Šta će ti to, posle ćeš da voziš traktor i slično. To je totalno jedan drugačiji segment i totalno jedna drugačija dimenzija. Umesto toga dobili smo znanje, dobili smo mogućnosti za nova istraživanja, za razvoj i osnovu za budućnost.

  Nikola Marašević

  Godina diplomiranja: 2018. godina
  Zaposlen u: Dolina Morave
  Pozicija: Rukovodilac razvoja i investicija

 • Trenutak kada sam shvatila koliko je poljoprivreda aktuelna tema ne samo u zemlji, već i u inostranstvu, za mene nije bilo dileme koji ću fakultet upisati.

  Jelena Gajić

  Godina diplomiranja: 2017. godina
  Zaposlena u: GrainSense
  Pozicija: Menadžer za razvoj poslovanja

 • Lično smatram da je ovaj fakultet i ovaj studijski program namenjen za sve mlade ljude, za sve buduće studente koji svoju karijeru vidu u agrarnom biznisu, pre svega u komercijalnom sektoru, ili sektoru finansija.

  Nikola Blagojević

  Godina diplomiranja: 2015. godina
  Zaposlen u: Nielsen Global Media
  Pozicija: Konsultant za efektivno upravljanje prodajom

  Želiš da upišeš poljoprivredni fakultet?

  Saznaj kroz koje sve korake moraš da prođeš da bi postao naš student i šta ti je sve potrebno od dokumenata.

  Imaš dodatnih pitanja?

  U tom slučaju, najbolje je da nas pozoveš, ili da nam pošalješ mejl