Kako do indeksa

Ukoliko želiš da budeš student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, onda je važno da znaš sledeće:

PRIJAVA KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U DRUGOM UPISNOM ROKU – 02. i 03. septembra.

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS:

 • Prijavni list koji se preuzma sa sajta fakulteta www.agrif.bg.ac.rs
 • Originalnu diplomu i svedočanstva svih razreda srednje škole (na uvid)
 • Fotokopije diplome i svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Diplomu i kopiju diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispita
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na Konkurs

OBJAVLJIVANJE LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA – 03. septembra 2021.

PRIJEMNI ISPIT – 06. septembra, prema rasporedu koji će biti objavljen.

OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNE RANG LISTE – 07. septembra 2021.

PRIMEDBE NA PRELIMINARNU RANG LISTU – 09. septembra do 12 časova . Ako ne postoje primedbe na preliminarnu rang listu, ona će se smatrati konačnom.

UPIS – 14. septembra od 09:00 do 13:00 časova, prema rasporedu koji će biti objavljen.

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS

 • Elektronski popunjen i odštampan obrazac ŠV20 (preuzima se sa sajta fakulteta www.agrif.bg.ac.rs)
 • Originalna diploma i svedočanstva svih razreda srednje škole (na uvid)
 • Overene fotokopije diplome i svedočanstava svih razreda srednje
 • Izvod iz matične knjige rođenih (preporučuje se, a obavezno je za strane državljane)
 • Indeks (dobija se na Fakultetu)
 • Dve iste fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (ne starije od godinu dana)
 • Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa
 • Dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)
 • Dokaz o uplati 100,00 dinara za KARIER centar

Link do Konkursa

Želiš da upišeš poljoprivredni fakultet?

Saznaj kroz koje sve korake moraš da prođeš da bi postao naš student i šta ti je sve potrebno od dokumenata.

Imaš dodatnih pitanja?

U tom slučaju, najbolje je da nas pozoveš, ili da nam pošalješ mejl