IAAS Srbija – Međunarodna Organizacija Studenata Poljoprivrede i Srodnih Nauka

iaas srbija 00004

IAAS je međunarodna organizacija studenata poljoprivrede i srodnih nauka, koja je osnovana 1957. godine u Tunisu. Trenutno je jedna od najvećih svetskih studentskih organizacija i jedna od vodećih agronomskih studentskih organizacija. Okuplja studente/kinje na osnovnim i postdiplomskim studijama, kao i mlade koji se bave istraživanjem na području poljoprivrede i srodnih nauka, kao što su ekologija, šumarstvo, prehrambena tehnologija, pejzažna arhitektura i sl. Odbori IAAS-a su prisutni na fakultetima u više od četrdeset zemalja sveta.

Obiđi svet i predstavljaj svoju zemlju

IAAS Srbija ima za cilj promociju organizacije, fakulteta i zemlje u svetu. Uzimajući u obzir da svake godine posetimo preko pet zemalja Evrope i Severne Afrike, smatramo da je to šansa za svakog studenta da putuje i da radi na svom karijernom iskustvu implementirajući stečeno znanje sa IAAS razmena. Upoznaćete mnoštvo kolega iz drugih zemalja, steći nova znanja, upoznati nove i stvoriti nezaboravne uspomene. Pored toga, kao aktivan član IAAS organizacije steći ćete iskustvo u timskom radu, organizovanju stručnih konferencija i poseta kao i humanitarnih akcija.

iaas srbija 00002

Članstvo u ovoj organizaciji je prava odluka za sve studente koji su komunikativni, željni iskustva van fakultetskih klupa, ambiciozne i odlučne pojedince koji su spremni da zarone u nove izazove. Srešćete studente/kinje poljoprivrede iz celog sveta i imati priliku da razmenite stavove, ideje, upoznate nove kulture, putujete u različite delove sveta i učite o svim aspektima poljoprivrede sa svojim kolegama.

Ciljevi IAAS Srbija 

Osnovni ciljevi Organizacije su podsticanje poznanstava i međunarodnih interesa studenata/kinja poljoprivrede, povećanje stepena razumevanja između studenata/kinja iz celog sveta, kao i podsticanje razmena ideja na svim poljima poljoprivredne teorije i prakse. U skladu sa tim, IAAS organizuje različite aktivnosti kao što su seminari, radni kampovi, međunarodni susreti, nedelje razmene, letnje škole, internacionalni program razmene itd.

IAAS Srbija– pododbor Beograd osnovan je 1996. godine kao neprofitno, nevladino i dobrovoljno udruženje. Do sada je uspešno realizovano mnoštvo projekata i ostvarena je saradnja sa velikim brojem organizacija, preduzeća i institucija u Republici Srbiji i svetu. 

IAAS Srbija- pododbor Beograd broji 30 članova koji su studenti poljoprivrednog fakulteta

različitih godina i smerova studija. Pored nas, postoji još jedan komitet u Novom Sadu koji zajedno sa beogradskim čini IAAS Srbija organizaciju.

IAAS Međunarodne Razmene

IAAS u okviru organizacije poseduje dva tipa razmena:

  • Razmene koje su namenjene  članovima IAAS-a,
  • Razmene koje su namenjene članovima IAAS-a i osobama koje nisu članovi, a studiraju Poljoprivredni fakultet- ExPro.

Razmene koje su namenjene članovima IAAS-a:

Traju od najmanje pet, a najviše deset dana. Cilj ovih razena jeste upoznavanje članova IAAS-a iz različitih zemalja, kao i predavanja koja obuhvataju  treninge za rad u timu i kako unaprediti organizaciju. Zemlja koja je domaćin, ima zadatak da sebe predstavi u najboljem svetlu, tako što će gostima pružiti da posete i vide najznačajnija poljoprivredna preduzeća i gazdinstva. Pored toga, zemlja domaćin je dužna da gostima obezbedi smeštaj i hranu za vreme boravka kao i prevoz do relacija koje su u planu posete. Jedan dan je specijalno namenjen promociji svih zemalja i on se zove Trade fair, gde svaka zemlja prezentuje svoje prehrambene proizvode, firme koje su im sponzori i kompanije koje su vodeće u njihovoj zemlji.

Razmene tipa ExRro

Program je formiran od strane međunarodne organizacije studenata poljoprivrede i srodnih nauka IAAS. Postoji već 45 godina i u svom dugogodišnjem radu broji 20.000 studenata polaznika programa razmene. Odvija se na svetskom nivou, u zemljama članicama koje zastupa aktivan odbor IAAS organizacije. Pravo pristupa programu imaju studenti osnovnih akademskih i master studija sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali i fakulteta srodnih oblasti istraživanja. Pravo pristupa programu imaju  studenti koji su diplomirali pre ne više od godinu dana od trenutka apliciranja na program razmene.

Program, odnosno razmena traje najmanje tri nedelje, a najduže tri meseca. Cilj je da zemlja domaćin zajedno sa kompanijom koja nudi praksu obezbedi polazniku programa smeštaj i hranu ili novčanu nadoknadu za praksu, gde u tom slučaju nije dužna da polazniku obezbedi smeštaj sa hranom. Ciljevi ovih razmena jesu stručna usavršavanja studenata u različitim oblastima, promocija Poljoprivrednog fakulteta, zemlje domaćina kao i kompanije koja daje praksu studentu.

Agrobiznis konferencija

Agrobiznis konferencija je prvi put održana 2017. godine sa temom „Za korak ispred u agrobiznisu“ što nam je postao slogan kroz naredne tri održane konferencije. Ciljevi same konferencije jesu da studentima Poljoprivrednog fakulteta i studentima srodnih nauka približimo dešavanja iz poljoprivrede kroz predavanja, da im prezentujemo najnovije tehnologije koje se primenjuju u poljoprivredi, inovativne teme iz obalsti ekologije, zaštite bilja, prehrambene tehnologije…

iaas srbija 00006

Pored toga, za vreme pauze, pružamo mogućnost malim i srednjim proizvođačima da prezentuju svoje proizvode, kao i da svaklja kompanija koja nam je sponzor vrši promociju svojih proizvoda.

Jedan od najvećih ciljeva konferencije jeste mogućnost zaposlenja studenata master studija i završnih godina. Zato se trudimo da na svakoj konferenciji obuhvatimo predavače sa  svih modula studija našeg fakulteta.