Fakultet sa kojim ćeš moći da radiš u celom svetu – Izaberi smer Upravljanje zemljištem i vodama

Kome je namenjen smer Upravljanje zemljištem i vodama?

Svi vi koji volite prirodu i rad na terenu, ali i rad na kompjuteru i modernim softverima, a sebe vidite kao eksperte iz oblasti koji predstavljaju spoj tradicionalne poljoprivrede (resursi vode i zemljišta) i precizne, takozvane pametne poljoprivrede (senzori, geografski informacioni sistemi, softveri za projektovanje, daljinska detekcija, satelitski podaci, dronovi itd).

Zašto studirati smer Upravljanje zemljištem i vodama?

 • Zato što su najvažniji strateški resursni na planeti ZEMLJIŠTE i VODA, a vaša saznanja su prekopotrebna u njihovom očuvanju i pravilnom upravljanju.
 • Zato što ćeš dobiti širok spektar stručnih znanja iz oblasti zemljišta i voda, koji predstavljaju dva najvažnija prirodna resursa celog čovečanstva bez kojih ne bi bilo života na Zemlji.
 • Zato što lično možeš da doprineseš uređenju zemljišta i voda, očuvanju i poboljšanju njihovog kvaliteta, jer je to naša obaveza prema budućim generacijama.
 • Zato što ćeš imati mogućnosti da stekneš praktična znanja prilikom poseta, kao i radne i stručne prakse u privatnim preduzećima i državnim institucijama.
 • Zato što ćeš imati priliku da učiš i radiš u malim grupama, u neposrednoj saradnji sa profesorima i asistentima.
 • Zato što stvaraš mogućnost da dobiješ licencu za projektovanje i izgradnju melioracionih sistema (sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, itd.)
 • Zato što statistički podaci pokazuju da je većina naših studenta pronašla posao u struci u prvoj godini po završetku fakulteta.
 • Zato što nudimo besplatnu pripremu prijemnog ispita za upis na prvu godinu i poklanjamo nagrade svim upisanim studentima na budžetu.
 • TRI NAJBOLJE RANGIRANA STUDENTA DOBIĆE LAP TOP ZA RAD NA FAKULTETU.

Šta posle diplomiranja?

● Diplomirani inženjeri smera Upravljanje zemljištem i vodama mogu da ostvare karijeru u javnom sektoru, Naučnim institutima i drugim kompanijama:
● Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
● Ministarstvu zaštite životne sredine
● Javnim vodoprivrednim preduzećima
● Javnim komunalnim preduzećima („Zelenilo“, „Gradsko zelenilo“…)
● Lokalnoj samoupravi i poljoprivrednim savetodavnim stručnim službama
● Visokoškolskim ustanovama
● Naučnim institutima (Institut za zemljište u Topčideru, Institut za kukruz „Zemun Polje”, itd.)
● Organizaciji za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim nacijama (FAO)
● Menadžer u sektoru za ishranu biljaka u brojnim kompanijama
● Postani projektant na poslovima komasacije zemljišta
● Domaćim i stranim kompanijama koje se bave projektovanjem, izgradnjom i održavanjem melioracionih sistema navodnjavanja i odvodnjavanja
● Brojnim domaćim i stranim kompanijama koje se bave primarnom biljnom proizvodnjom
● I mnogim drugim kompanijama….

Šta kažu naši bivši studenti?

 1. Milojković Davor – Odgovorni projektant u “Geonet inženjering” d.o.o.
  “Tokom studiranja na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, stekao sam veštine i znanja koja su odredila tok moje karijere. Uz široku lepezu teorijskog i praktičnog znanja, naučio sam značaj timskog rada i stekao potrebu za stalnim usavršavanjem. Jedna od prvih stvari koje sam naučio radeći u uspešnoj kompaniji je da se izjave ne smeju olako davati. Imajući to na umu, mogu da potvrdim da je smer Upravljanje zemljištem i vodama pravi izbor za sve buduće studente.”
 2. Neda Nikolić – Menadžer primarne proizvodnje “Delta Agrar”
  “Smer Upravljanje zemljištem i vodama, kao i sjajno nastavno osoblje, pružiće Vam znanje, mnogo zanimljivih i korisnih informacija, razviti Vam svest o važnosti poljoprivrede i značaja našeg najvećeg bogatstva, zemljišta i vode! Kao najvažnije izdvojila bih prekopotrebna znanja dobrog upravljanja resursima vode i zemljišta uz korišćenje modernih softvera.”
 1. Savić Srđan – Inženjer projektant u firmi “Aqua Eco”
  “Ljubav i interesovanje prema poljoprivredi sam stekao u toku svog odrastanja radeći na porodičnom poljoprivrednom gazdinsvu. Poljoprivredni fakultet sam upisao radi sticanja znanja iz savremene poljoprivrede. Profesori sa smera Upravljanje zemljištem i vodama pružili su mi fundimentalno znanje, koje mi je bilo temeljac za usmeravanje moje profesionalne karijere.”
 2. Aleksić Jelena – „VODOPRIVREDA“ Požarevac
  “Upravljanje zemljištem i vodama je smer koji studentima nudi saznanja iz različitih prirodnih nauka sa aspekta degradacije i zaštite zemljišta, korišćenja i zaštite voda, agrohemije, pedologije i mnogih drugih. Tokom četvorogodišnjih studija primenjivane su različite metode izvođenja nastave, praktične, laboratorijske, interaktivne i terenske. Od najvećeg značaja je upravo terenski deo, gde studenti mogu da primene i uoče prethodno naučeno gradivo. Osnovni cilj ovog smera je da doprinese razvoju poljoprivredne proizvodnje služeći se principima održivog razvoja uz racionalno korišćenje prirodnih resursa (zemljišta i vode). Nakon završenih studija, studenti stiču sposobnost da stečena znanja primeni u praksi, prikupljaju, analiziraju i revidiraju podatke, najvažnije od svega je posedovanje višeg nivoa društvene odgovornosti kada je u pitanju očuvanje životne sredine i prirodnih resursa. Master studije dovode do zatvaranja ciklusa stvaranja stručnog lica za ovu oblast. Nakon završenih osnovnih studija, zaposlila sam se u „Vodoprivredi“ Požarevac kao prvi meliorativac u istoriji firme. Glavni razlog toga je upravo deficit ovog kadra, zato se nadam da će ovaj smer u skorijoj budućnosti biti vodeći.”

Šta su o studijskom programu rekli naši ostali bivši studenti možete pogledati i na sledećim linkovima:

| 𝐔𝐩𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐳𝐞𝐦𝐥𝐣𝐢š𝐭𝐞𝐦 𝐢 𝐯𝐨𝐝𝐚𝐦𝐚 | – YouTube

YouTube video


Petar Ivanović | Uravljanje zemljištem i vodama | – YouTube

YouTube video


Milan Raković | Upravljanje zemljištem i vodama | – YouTube

YouTube video


Jelena Marić | Upravljanje zemljištem i vodama | – YouTube

YouTube video

Možete nas pronaći i na društvenim mrežama:
https://www.instagram.com/uzv_agrif/
https://www.facebook.com/uzv.agrif